Disclaimer & copyright

Hoewel Bergheide ernaar streeft om correcte informatie te delen, kunnen wij niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Bergheide © 2023

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Bergheide. Alle rechten voorbehouden. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Bergheide, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.