Business mediation

Oplossing van conflict met behoud van regie

In jullie bedrijf is er gedoe. Er is sprake van een conflict, bijvoorbeeld tussen directeuren, MT-leden, vennoten, aandeelhouders of tussen ondernemer en leverancier. Het conflict kan gaan over financiële zaken, verschil van inzicht of uiteenlopende belangen, en maakt dat de samenwerking vrijwel onmogelijk is.

Business mediation voor MKB-ondernemers en familiebedrijven

Het conflict zorgt ervoor dat het bedrijf er onder lijdt. Ook medewerkers ervaren er last van. Business mediation zorgt voor oplossing van het conflict, met winst voor beide partijen. Bij business mediaton beslist niet de mediator, niet de advocaten en ook niet de rechter hoe het conflict wordt opgelost. Dat doen de partijen – onder begeleiding – zelf. Met als doel het op een respectvolle wijze afsluiten van het conflict en het behouden van de relatie.

En dat binnen enkele maanden tijd. Veel sneller en goedkoper dan een juridisch proces. In een juridische procedure wordt vooral gekeken naar de wetten en rechten. Bij business mediation houd je zelf de regie en geeft deze niet uit handen aan een derde partij. Business mediation is erop gericht een oplossing te zoeken voor alles wat met het conflict te maken heeft. Want conflicten oplossen is beter dan uitvechten.

Foto Will-Jan van Cranenbroek - Eigenaar directeur Bergheide - business consultant businesscoach business mediator - Limburg

Over Bergheide

Will-Jan van Cranenbroek, eigenaar Bergheide

Als onafhankelijke business mediator help ik je snel verder door samen met de andere partij een oplossing te zoeken voor jullie kwestie. Ik help je bij het behouden van de relatie en de regie op het proces.

Ik heb jarenlange kennis en ervaring in begeleiding van MKB-ondernemers en familiebedrijven, waardoor ik sommige vraagstukken en conflicten beter begrijp, zonder veel uitleg te krijgen. Ik voel snel aan waar de pijn vandaan komt, door goede vragen te stellen en hypotheses naar boven te halen en te controleren. Ik begrijp het belang van de oplossing en mogelijke schade voor de onderneming wanneer het conflict in stand blijft. Mijn doel is het herstel van het conflict, door samen met de partijen de situatie vanuit meerdere kanten te benaderen en te bekijken, en verschillen te overbruggen. Ik vind het schitterend om mensen weer door één deur te zien gaan. Dat kan de ingang of de uitgang zijn, maar altijd met respect voor elkaar, en in gesprek met elkaar.

Praktische informatie

Wanneer je wilt starten met een mediationtraject is het prettig om te begrijpen hoe het proces eruitziet en welke stappen er doorlopen worden om samen tot een oplossing te komen. Uiteraard blijft mediation maatwerk en kunnen sommige stappen meer of minder tijd vergen.

Stappenplan mediationtraject

Ieder mediationtraject starten we met een vrijblijvende eerste kennismaking, waarop de beslissing volgt om met de mediation te starten. Vervolgens vinden deze stappen plaats:

  • Mediationovereenkomst opstellen en tekenen: voor het vastleggen van afspraken en de omschrijving van de kwestie en de vertrouwelijkheid, getekend door alle partijen én de mediator;
  • Start met business mediation-bijeenkomsten: om de kwestie bespreekbaar te maken en de partijen de gelegenheid te geven hun standpunt toe te lichten;
  • Start onderhandeling tot oplossing: zodra helder is wat het conflict is, zal de mediator, als onafhankelijke in het geheel, door middel van vragen en voorstellen beide partijen proberen constructief tot een oplossing te brengen;
  • Vaststellingsovereenkomst: zodra het gelukt is om tot elkaar te komen wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarbij beide partijen aangeven de oplossing te accepteren;
  • Einde traject.
Verdeling van de kosten

Wat betreft de kosten, en verdeling van de kosten, zullen tijdens het beslismoment duidelijke afspraken worden gemaakt, waarbij de kosten in de meeste gevallen door beide partijen gedragen worden. Mochten daar vragen over zijn, neem dan gerust contact met me op.

Referenties over business mediation

‘Naar volle tevredenheid opgelost’

“Will-Jan heeft een mediation voor mij gedaan in een patstelling rondom huurpenningen in combinatie met een terugbetaling van een lening. Dit is naar volle tevredenheid van beide partijen opgelost.” – Johan Heijnen, DGA Biqui Holding
  

‘Sociaal en duidelijk als mediator’

“Ik werk heel graag samen met Will-Jan vanuit zijn rol als mediator. Will-Jan kan op een goede wijze de standpunten van beiden partijen achterhalen en verwoorden. Ik vind het knap dat Will-Jan zowel sociaal als duidelijk is in zijn rol.” – Kim Hughes, HR Adviseur Arriva Nederland

Neem contact op

Wil je zelf de regie houden op het conflict en het niet laten oplopen tot de rechtbank? Een conflict oplossen is beter dan uitvechten. Business mediation kent geen winnaars of verliezers. Het hoogste resultaat is een compromis, maar veel meer gaat het om inzicht krijgen in het conflict en de denkwijze en het standpunt van de ander. Zodat verschil van inzicht letterlijk verdwijnt. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.